Банковские счета


Mustafa Hulusi GÖKMEN - TR 05 0006 2000 7430 0006 6353 05
Açıklama Kısmına Çiçek Siparişi Yazınız. Siparişi veren ve havaleyi yapan isim farklı ise açıklama kısmında belirtiniz.

Банковские счета

Вы можете отправить оплату вашего заказа с помощью денежных переводов и электронных платежей на номера наших банковских счетов.